امیرحسام پیری

مدیر پروژه نرم افزار دیجیتال

کتاب‌ها

آخرین کتاب‌های نسخه‌ی اصلی حوزه‌ی مدیریت پروژه (نسخه‌ی دیجیتال)

اخبار و مقاله‌ها

آخرین اخبار و مقاله حوزه‌ی مدیریت پروژه 

پیمایش به بالا